ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت
بندر کنگان - خیابان دارایی 00989173501271
00987136250341
00971545645053

ایرامات

چگونه  کار می کنیم​​​​​​​؟

02122222

​مرحله اول:
دریافت اطلاعات ​​​

از طریق جلسه حضوری یا تلفنی  به کفت و شنود با شما خواهیم پرداخت جزییات را از زبان شما خواهیم شنید و از طریق حضوری ، فکس ، پست و واتس اپ اسناد مربوطه را دریافت خواهیم کرد

بررسی اسناد ، مدارک و اظهارات شما توسط همکاران حقوقی​​​​​​​ ایرامات

پس از وصول مدارک و اسناد مربوطه این اسناد توسط وکلا و مشاوران حقوقی که دارای تجربه مرتبط می باشند  مورد بررسی و شور و مشورت قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع متقاضی خواهد

​مرحله دوم:
​​ارائه نقشه راه و انعقاد قرارداد

پس از اراائه نتیجه بررسی ها و نقشه راه به متقاضی در صورت توافق ، نسبت به انعقاد قرارداد رسمی با وکلای دادگستری اقدام و اقدامات حقوقی مربوطه شروع خواهدگردید.

​مرحله سوم :