ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت

07136390000

ایرامات

۸۶ خودرو توقیفی پرونده‌های مواد مخدر در دادگستری استان بوشهر در یک ‎سال گذشته تعیین تکلیف شدند

علی جمادی در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری استان بوشهر در رابطه با تعیین تکلیف خودورهای توقیف یا ضبط شده در پرونده های مواد مخدر، اظهار کرد: تعیین تکلیف اموال توقیفی ناشی از جرم از تکالیفی است که در برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.

وی با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و تعیین تکلیف اموال موجود با آرا قضایی، افزود: برهمین اساس از تیرماه سال گذشته تا کنون تعداد ۸۶ خودرو توقیفی به همت دادگستری استان بوشهر تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف اموال توقیفی، اضافه کرد: پرونده ۲۱۸ خودرو توقیفی ورودی سال‌های گذشته نیز در محاکم استان در حال رسیدگی است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها