ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت
بندر کنگان - خیابان دارایی 00989173501271
00987136250341
00971545645053

ایرامات

نحوه انتخاب هیات کارشناسی هنگام تملک اراضی توسط سارمان های دولتی

برابر لایحه قانونی نحوه تملک جهت ارزیابی اراضی به هیات سه نفره کارشناسیان رسمی دادگستری مورد نیاز است. ابتدا می بایست کارشناسان دادگستری خبره و متخصص در املاک موضوع کارشناسی باشند و مثلا اگر ملک مورد نظر مسکونی و تجاری باشد می باشد کارشناسی که صلاحیت رسیدکی به این امور را دارد در این زمینه انتخاب شود و اگر ملک مورد نظر زراعی یا صنعتی می باشد باز به کارشناس صاح در آن رشته ها نیاز می باشد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها