ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت
بندر کنگان - خیابان دارایی 00989173501271
00987136250341
00971545645053

ایرامات

نحوه ثبت وکالتنامه برای ایرانیان خارج از کشور

 

وزارت امور خارجه  سامانه ای بنام میخک را برای امور کنسولی تمام ایرانیان ساکن خارج از کشور راه اندازی نموده است و برای هر کشور سامانه جداگانه‌ای وجود ندارد (مثلا سامانه میخک سوئد) پس برای اینکه از خدمات کنسولی سامانه میخک بهره‌مند شوید فقط کافی است به سامانه میخک به آدرس www.mikhak.mfa.gov.ir وارد شوید و به دنبال سایت دیگری نباشید.

لازم به ذکر است که ابتدا باید نسبت به ثبت نام و ثبت پروفایل اقدام کنید سپس وارد حساب کاربری خویش شده و باقی مراحل را طی کنید.( تصدیق امضاء به معنی تایید امضا میباشد. وکالتنامه ها و هر آنچه حکم صدور مجوز دارد مثل مجوز اجازه ازدواج برای دختر توسط پدر یا مجوز خروج همسر و فرزندان و غیره در این بخش انجام میشود. در صورتی که متقاضی )موکل( بخواهد به فردی در داخل ایران وکالت برای انجام کاری بدهد، باید وارد لینک درخواست تنظیم وکالتنامه و تصدیق امضاء شده و سپس نوع وکالتنامه خود را که قرار است به متقاضی مورد نظر بدهد انتخاب نماید. در اینجا متقاضی به عنوان موکل میبایست مشخصات وکیل را با دقت وارد نماید و بعد از تکمیل اطالعات خواسته شده درخواست خود را ثبت و تایید نموده و پس از دریافت رسید یا کد رهگیری به نمایندگی مورد نظر مراجعه نماید. بدیهی است پس از تائید و مهر و امضا وکالتنامه، رضایتنامه یا مدرک تصدیق امضا توسط مامور کنسولی نمایندگی تایید و بارگذاری آن در سامانه، مراحل تائید و تصدیق تکمیل شده و در صورت نیاز مراجع داخل کشور، با مراجعه به سامانه از صحت صدور آن مطلع میگردند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها