ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت

07136390000

ایرامات

​ ​جمعی هستیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی.

پس از بررسی کامل اسناد و مدارک مراجعین محترم و شنیدن  سوابق و دل نگرانی های عزیزان ، بصورت حضوری یا آنلاین یا تلفنی ، نظریات و راهکارهای  تیم را به مراجعین محترم منعکس می نماییم.

در نهایت و در صورت نیاز مراجعه کنندگان عزیز ، تیم ایرامات میتواند در ایران و امارات وکالت ایشان را بر عهده بگیرد.
​​​​​​​

ایرامات پشتیبان حقوقی مطمئن شما