ساعات پاسخگویی: شنبه الی 5شنبه- ساعت نه صح-الی17

شیراز- گلدشت معالی آباد-مرکز تجاری گلدشت
بندر کنگان - خیابان دارایی 00989173501271
00987136250341
00971545645053

ایرامات

1- برابر قانون کار امارات که در فوریه 2022 لازم الاجرا شده اجبار کارمندان به ترک کشور امارات پس از پایان قرارداد کاری آنها (اعم از خاتمه قرارداد یا استعفا) برخلاف موازین قانونی است‌.         

 اگر کارمند بخواهد به هر دلیلی کار خود را ترک کند، کارفرما نمی تواند
فقط به این دلیل که کارمند استعفا داده است.او را مجبور به ترک کشور کند،

​​​​​​​

2-در صورت فوت کارمند در امارات، تمام حقوق کارمند باید توسط کارفرما به خانواده ی متوفی پرداخت شود.
این شامل حقوق کارمندان، پاداش ها، پورسانت ها، مرخصی ذخیره و همچنین غرامت فوت می شود.
خانواده به عنوان همسر و فرزندان دختر و پسر تعریف می شود

3- ممنوعیت های دخانیاتی در امارات
فعالیت کافه هایی که قلیان درآن مصرف می‌شود  در 150 متری مناطق مسکونی ،مدارس  و مساجد ( مگراینکه دارای مجوز مخصوص باشند).
 - مصرف قلیان در پارک ها،سواحل و تمامی مناطق تفریحی عمومی در دبی 
 - فروش محصولات تنباکو به افراد زیر ۱۸ سال
- استعمال دخانیات در خودرویی که کودک زیر ۱۲ سال حضور داشته باشد.
 - استعمال دخانیات در اماکن مذهبی،موسسات آموزشی(مانند مدارس و دانشگاه ها) و اماکن بهداشتی و ورزشی
- فروش شیرینی‌جات مشابه محصولات دخانی 
- تجهیزات فروش اتوماتیک و دستگاه های توزیع دخانیات 

عدم امکان اجبار کارگر به خرو ج از کشور 

انتقال حقوق متوفی به خانواده

ممنوعیت های دخانیاتی   در امارات

4- اگر مبلغ بدهی بیشتر از ۱۰ هزار درهم باشد، طلبکار می‌تواند بدهکار را ممنوع الخروج کند.دادگاه می تواند  با احراز شرایطی خاص حکم ممنوع الخروجی را صادر کند، مانند وجود نگرانی از  احتمال فرار بدهکار بدون بازپرداخت بدهی.طلبکار باید وجود شرایط  ممنوع الخروجی بدهکار  را ثابت کرده و واجد شرایط لازم  باشد.

ممنوع الخروج نمودن بدهکار در امارات

​​5-برابر قوانین موضوعه امارات پس از انتقال سند خودرو به خریدار دیگر ادعای بدهکار بودن خریدار مورد قبول نخواهد بود. زمانی که سند ماشین به خریدار منتقل می شود این بدین معناست که خریدار تسویه حساب نموده و فروشنده هیچگونه مطالبه ای از وی ندارد. مگر اینکه تعهد نامه کتبی از  سوی خریدار مبنی بر بدهکار بودن او تنظیم شده باشد . بنابراین با انتقال سند خودرو اثبات مدیونیت خریدار به عهده فروشنده می باشد.

اثر انتقال سند مالکیت خودرو

سبد خرید